Publicis Groupe Централна и Източна Европа представя The Vault: иновативен инструмент за прецизно оптимизиране на маркетингови инвестиции

Publicis Groupe Централна и Източна Европа представя The Vault: иновативен инструмент за прецизно оптимизиране на маркетингови инвестиции

16 май 2024 - Publicis Groupe Централна и Източна Европа (ЦИЕ) представя The Vault – иновативно решение за медийна оптимизация, задвижвано от изкуствен интелект. The Vault използва високотехнологични иконометрични модели (МММ: Marketing Mix Mideling) и алгоритми с изкуствен интелект, за да даде възможност на клиентите да взимат по-информирани решения при разпределянето на маркетингови бюджети в платените медии. По този начин възвръщаемостта на инвестициите ще се увеличи, а бизнес резултатите ще се подобрят.

The Vault е мултипазарен инструмент, разработен на база МММ изследвания правени на пазарите в Централна и Източна Европа, за да носи стойност както на локалните, така и на глобалните клиенти в целия регион.

Мария Тюдор, главен оперативен директор, споделя: „The Vault представлява последователен подход за маркетолози от различните индустрии и пазари в ЦИЕ. Той ще предоставя данни дори за по-малките пазари, за които липсват местни МММ изследвания, благодарение на информацията от други държави. Това ще донесе истинско конкурентно предимство както на нашите клиенти – локални или регионални, така и на нас самите.“
„The Vault е резултат от съвместните усилия на екипите в Publicis Groupe Централна и Източна Европа, ръководени от отдела за данни и анализи в Полша, с което се демонстрира и истинската сила на ‘Power of One’, както казваме в Publicis. Полският екип създаде един невероятен инструмент, който е вече завършен и достъпен за всички наши екипи в региона.“, добавя Тюдор.
Десислава Стоянова, главен оперативен директор на Publicis Groupe България, споделя: „Щастливи сме, че имаме възможност да използваме The Vault и на българския пазар, и да черпим от познанието на останалите пазaри от региона. Благодарение на Vault ще можем да направим макретинг микса по-ефективен и с по-висока възвращаемост. За нас и нашите клиенти това е истинско конкурентно предимство и нямаме търпение да започнем да го прилагаме в действие.“

The Vault предлага цялостен анализ, включващ всички фактори, които влияят върху ефективността на маркетинга, като по този начин се улеснява прецизното оптимизиране на стратегията и прогнозирането на резултатите от кампаниите на различните пазари в региона на ЦИЕ. Това включва позициониране на бранда, сезонност, промоции, както и фактори, свързани с разходите, представяйки на клиента полезни прозрения, съобразени с конкретните му бизнес цели.

Анна Саковиц, главен директор на отдел „Данни и анализи“ в Publicis Groupe Полша, подчертава революционния потенциал на The Vault с думите: „Клиентите ни вече могат бързо и лесно да генерират прогнози не само за краткосрочния и дългосрочния ефект върху продажбите, но и за други ключови бизнес показатели, както на ниво медийни канали, така и на ниво кампания. Това дава възможност за своевременно прилагане на конкретни инвестиционни препоръки, съобразени с различните бизнес цели на брандовете."

Основните характеристики на The Vault включват:

  1. Performance Curves Graphs: Интерактивни графики с подробни данни за параметри като adstock и half-life, които спомагат за определяне на оптимално ниво на разходите и обхват за всеки канал.
  2. Planner Functionality: Позволява прогнозиране на допълнителния ръст на ключовите показатели въз основа на приетите планове за кампании и целогодишни дейности на бранда. Това дава възможност на клиентите да сравняват възможностите пред тях и да изберат най-оптималния подход за възвръщаемост на своите инвестиции спрямо конкретни бизнес цели.
  3. Optimizer Module: Използва алгоритми с изкуствен интелект за оптимизиране на медийните планове, като взема предвид редица математически и бизнес аспекти. Това позволява автоматизираното създаване на планове за кампании, оптимизирани за максимално ефективно постигане на заложените цели в рамките на определени бюджети. Освен това предоставя и препоръки, свързани с разпределянето на бюджета по отделни комуникационни канали, както и за цялостни кампании.

The Vault ще бъде внедрен и използван от екипите на Publicis Groupe в Централна и Източна Европа с цел подпомагане на кампаниите на клиентите им в целия регион. Вижте видео представянето тук.

Iva Grigorova Managing Director, MSL Sofia

За Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe е лидер в комуникациите в глобален план и в България и предлага цялостен модел на работа  – от стратегическо консултиране до ефективно изпълнение, съчетавайки маркетинг и дигиталната бизнес трансформация. Publicis Groupe партнира на клиентите в тяхното бизнес развитие, като осигурява централизиран достъп до експертизата на екипите и акцентира върху персонализираните и индивидуални маркетингови решения. 

Publicis Groupe България обединява няколко специализирани звена - Saatchi&Saatchi, Leo Burnett, Red Lion, Digitas, MSL, Publicis Dialog, Brandworks, Data Intelligence, Zenith, Starcom и Publicis Sapient, които работят в областта на рекламата, връзките с обществеността, промоционален и събитиен маркетинг, маркетинг към купувача и комуникация на местата на продажба, стратегическо планиране и бизнес дизайн, дигитални маркетингови и бизнес решения, производство на аудиовизуални продукти, медийни стратегии и медийно планиране и купуване.

Компанията също е експертен център за „Разузнаване на социалните мрежи“, чийто отдел работи с чужди пазари от мрежата на Publicis Groupe. Екипът има познания на повече от 25 езика и анализира тенденциите и нагласите в потребителското съзнание и поведение, преди те да са станали актуални, ​ ​ като по този начин маркетинг експертите имат възможността да интегрират тази информация в дългосрочните си стратегии и процеси на марките и компаниите.

През 2022 г. Publicis Groupe България разраства технологичната си експертиза с екипи от ИТ разработчици, които работят за създаването на дигитални маркетинг платформи за глобални клиенти на Publicis.

the_vault_video_1x1.mp4 7 MB the_vault_still_16x9_00000.jpg 747 KB Publicis Groupe CEE Launches The Vault_BG_DS_2.docx 126 KB
относно MSL Sofia

MSL, част от Publicis Groupe, e една от най-големите мрежи за PR и интегрирани маркетингови комуникации в света. Агенцията се специализира в създаването на въздействащи PR кампании, за да постигне ефективни резултати за бизнеса и хората. Експертите в MSL са модерни комуникатори, които изграждат брандове и личности на утрешния ден, за да помогне на бизнеса на клиентите да бъде по-въздействащ. Страстта ни за PR развива това, което правим и искаме да постигнем в индустрията.

MSL Sofia е PR силата в Publicis Groupe България, една от водещите и най-големи групи на пазара.

MSL Sofia
бул.България 118, бизнес център Abacus, ет.5
София 1618, България