ПЪРВИ ГОДИШЕН ФОРУМ НА ИНСТИТУТ GATE

ПЪРВИ ГОДИШЕН ФОРУМ НА ИНСТИТУТ GATE

През първата година, Центърът за върхови постижения е спечелил финансиране за 5 научни проекта в сферата на големите данни

Първият годишен форум на Институт GATE „Големи данни и изкуствен интелект“(Big Data And Artificial Intelligence Forum), имаше за цел да покаже как големите данни и изкуствения интелект могат да решават проблемите на обществото, да даде възможност за обмяна на идеи с водещи изследователи – партньори на GATE, да представи резултатите и повиши осведомеността за дейността на института. Постиженията си за изминалата година институтът представи в  четири дискусионни панела: „Големи данни и изкуствен интелект“.„Цифрови двойници на града: Постижения и дигитални възможности“, „Възможности и перспективи в дигиталното здравеопазване“, „Изследване на дезинформацията и политически отговори на Балканите“. Програмата включваше и представяне на европейски центрове за върхови постижения и стартъп компании, работещи в областта на големите данни,  с които институтът има установени партньорства.

В първата част на конференцията директорът на GATE,проф. Силвия Илиева,  представи постиженията на Института за първата му година.

Институт GATE е назначил общо 29 изследователи, които работят по научни изследвания и иновации в приложните области: Градове на бъдещето, Цифрово здравеопазване, Интелигентно правителство и Умна индустрия. Благодарение на тях, институтът е публикувал над 10 статии във водещи научни издания. През изминалата година, GATE е представил 15 проектни предложения в конкурси за финансиране и е спечелил средства за 5 от тях. GATE е член на Big Data Value Association и на International Data Spaces Association, за които е хъб за България. Основната цел на института е да създаде развиваща се европейска екосистема, която да бъде мост между индустрията и научната общност.  Затова партньори на института са технологични компании като SAP Labs – Bulgaria, Bosch, Ontotext и Rila Solutions, които предоставят ресурси в помощ на научните разработки на GATE. Наскоро бе подписано и споразумение за сътрудничество със Столична община като част от Стратегията за  дигитализация на София.

През следващата година предстои да бъде построена сграда за института, където ще се развива научната му дейност и ще бъдат разположени иновационните му лаборатории. Те ще бъдат отворени за студенти и партньори за демонстрация, експериментиране и тестване на нови технологии и решения. Проектът на сградата вече е готов, а построяването ѝ е планирано да започне през пролетта на 2021 г. И през следващата година, екипът на GATE ще продължи амбициозно да изпълнява текущите проекти и да се стреми към нови партньорства тук и в цяла Европа. Основна цел ще продължи да бъде развитието на младите таланти и привличането на установени изследователи за обогатяване на цялостната екосистема, създадена от GATE.

Story image
„Институт GATE е съвместен проект на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Chalmers University of Technology и Chalmers Industriteknik ,който отвори врати през 2019 година. За нас, обаче GATE е повече от институт, за нас това е кауза, плод на 3-годишен труд, който беше оценен както от европейската програма Horizon 2020, така и от българското правителство. GATE e уникална процъфтяваща среда, която създава нова изследователска култура и развива следващото поколение учени и таланти, а това ще продължи да бъде и основната ни мисия през следващите години. Тазгодишният форум бе първото голямо събитие на Института, което планираме да организираме всяка година, като надграждаме основните теми и привличаме интересни за публиката гости, с които да обединяваме усилия за по-добри и работещи решения.“  , каза проф. Силвия Илиева.
Специално участие в събитието взе Петер Дрьол, директор по просперитета, Дирекция научни изследвания и иновации в  Европейската комисия. Той изтъкна значението на инвестициите в иновации и научни изследвания. „ЕС трябва да работи като едно цяло по отношение на плановете за инвестиции в сферата на големите данни и изкуствения интелект, защото само така можем да бъдем успешни. От страна на Европейския съюз, ние искаме да виждаме, че центровете за върхови постижения в сферата стават все по-силни, за да можем да създадем  хъб за изкуствен интелект в Европа. Затова се надявам един ден, когато можем отново да пътуваме свободно, да имаме възможността да се срещнем и да обсъдим как да работим заедно и да развиваме това, което правите вие в България.“, каза Петер Дрьол.
Обръщение към института и събитието, направи и Карина Ангелиева, зам. министър на образованието и науката в България. Тя  изтъкна подкрепата на  правителството  за проекти като GATE и даде висока оценка на работата на Института и неговия директор. “Големите данни и изкуственият интелект са сфери, които ние политиците често подценяваме. Като иновативна и модерна материя, ние често мислим, че нещата просто се случват от само себе си. Но за да развиваме този потенциал, който имаме в Европа, трябва да се създават регулации и инструменти, трябва да се инвестира в университетите и изследователските центрове, да се инвестира в хората и уменията им да работят с тези данни. Затова и плановете ни за следващия период са да инвестираме повече в партньорствата между науката и бизнеса. Тези партньорства са от голяма важност, особено в сферата на големите данни и изкуствения интелект и смятам, че в основата им трябва да бъдат човешките ресурси и уменията.“, подчерта Карина Ангелиева

Над 300  участници - основно от научноизследователски институции и технологични компании - се регистрираха за събитието, за да участват в обсъждането  на четири основни теми в сферата на големите данни и изкуствения интелект.

Запис от форума можете да гледате тук: https://youtu.be/Nl4d-fatEq0  

Повече информация за панелите можете да намерите в приложения файл

GATE_Conference_Panel Information.docx 34 KB

За институт GATE:

Институтът „Големи данни в полза на интелигентно общество” (GATE) работи за интегриране и разширяване на научните постижения и иновации в приоритетни области като големите данни и изкуствения интелект на регионално и европейско ниво. GATE е съвместна инициатива между Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Chalmers University of Technology, Швеция – европейска институция с богат опит в научните изследвания, образованието и иновациите в областта на големите данни и изкуствения интелект, и Chalmers Industrial Technology, Швеция – лидер в управлението на иновациите, сътрудничеството между университет и индустрия и трансфера на технологии.

Научните изследвания и иновациите в GATE са организирани в четири стратегически приложни области – Градове на бъдещето, Интелигентно правителство, Умна индустрия и Дигитално здравеопазване.

GATE_Conference_PressRelease_11122020.docx 35 KB
Румяна Танчева Senior PR мениджър, MSL Sofia

 

относно MSL Sofia

MSL, част от Publicis Groupe, e една от най-големите мрежи за PR и интегрирани маркетингови комуникации в света. MSL предлага на своите клиенти стратегическо консултиране и креативен подход при създаването на кампании, които са интересни и стойности за публиките и водят до ефективен резултат.

MSL Sofia е агенция за PR и стратегически комуникации в Publicis Groupe България, която е лидер в комуникациите в глобален план и в България и предлага цялостен модел на работа  – от стратегическо консултиране до ефективно изпълнение, съчетавайки маркетинг и дигиталната бизнес трансформация. Publicis Groupe партнира на клиентите в тяхното бизнес развитие, като осигурява централизиран достъп до експертизата на екипите и акцентира върху персонализираните и индивидуални маркетингови решения. 

MSL Sofia
бул.България 118, бизнес център Abacus, ет.5
София 1618, България