ПЪРВИ ГОДИШЕН ФОРУМ НА ИНСТИТУТ GATE

ПЪРВИ ГОДИШЕН ФОРУМ НА ИНСТИТУТ GATE

През първата година, Центърът за върхови постижения е спечелил финансиране за 5 научни проекта в сферата на големите данни

Първият годишен форум на Институт GATE „Големи данни и изкуствен интелект“(Big Data And Artificial Intelligence Forum), имаше за цел да покаже как големите данни и изкуствения интелект могат да решават проблемите на обществото, да даде възможност за обмяна на идеи с водещи изследователи – партньори на GATE, да представи резултатите и повиши осведомеността за дейността на института. Постиженията си за изминалата година институтът представи в ​ четири дискусионни панела: „Големи данни и изкуствен интелект“.„Цифрови двойници на града: Постижения и дигитални възможности“, „Възможности и перспективи в дигиталното здравеопазване“, „Изследване на дезинформацията и политически отговори на Балканите“. Програмата включваше и представяне на европейски центрове за върхови постижения и стартъп компании, работещи в областта на големите данни, ​ с които институтът има установени партньорства.

В първата част на конференцията директорът на GATE,проф. Силвия Илиева, ​ представи постиженията на Института за първата му година.

Институт GATE е назначил общо 29 изследователи, които работят по научни изследвания и иновации в приложните области: Градове на бъдещето, Цифрово здравеопазване, Интелигентно правителство и Умна индустрия. Благодарение на тях, институтът е публикувал над 10 статии във водещи научни издания. През изминалата година, GATE е представил 15 проектни предложения в конкурси за финансиране и е спечелил средства за 5 от тях. GATE е член на Big Data Value Association и на International Data Spaces Association, за които е хъб за България. Основната цел на института е да създаде развиваща се европейска екосистема, която да бъде мост между индустрията и научната общност. ​ Затова партньори на института са технологични компании като SAP Labs – Bulgaria, Bosch, Ontotext и Rila Solutions, които предоставят ресурси в помощ на научните разработки на GATE. Наскоро бе подписано и споразумение за сътрудничество със Столична община като част от Стратегията за ​ дигитализация на София.

През следващата година предстои да бъде построена сграда за института, където ще се развива научната му дейност и ще бъдат разположени иновационните му лаборатории. Те ще бъдат отворени за студенти и партньори за демонстрация, експериментиране и тестване на нови технологии и решения. Проектът на сградата вече е готов, а построяването ѝ е планирано да започне през пролетта на 2021 г. И през следващата година, екипът на GATE ще продължи амбициозно да изпълнява текущите проекти и да се стреми към нови партньорства тук и в цяла Европа. Основна цел ще продължи да бъде развитието на младите таланти и привличането на установени изследователи за обогатяване на цялостната екосистема, създадена от GATE.

Story image
„Институт GATE е съвместен проект на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Chalmers University of Technology и Chalmers Industriteknik ,който отвори врати през 2019 година. За нас, обаче GATE е повече от институт, за нас това е кауза, плод на 3-годишен труд, който беше оценен както от европейската програма Horizon 2020, така и от българското правителство. GATE e уникална процъфтяваща среда, която създава нова изследователска култура и развива следващото поколение учени и таланти, а това ще продължи да бъде и основната ни мисия през следващите години. Тазгодишният форум бе първото голямо събитие на Института, което планираме да организираме всяка година, като надграждаме основните теми и привличаме интересни за публиката гости, с които да обединяваме усилия за по-добри и работещи решения.“ ​ , каза проф. Силвия Илиева.
Специално участие в събитието взе Петер Дрьол, директор по просперитета, Дирекция научни изследвания и иновации в ​ Европейската комисия. Той изтъкна значението на инвестициите в иновации и научни изследвания. „ЕС трябва да работи като едно цяло по отношение на плановете за инвестиции в сферата на големите данни и изкуствения интелект, защото само така можем да бъдем успешни. От страна на Европейския съюз, ние искаме да виждаме, че центровете за върхови постижения в сферата стават все по-силни, за да можем да създадем ​ хъб за изкуствен интелект в Европа. Затова се надявам един ден, когато можем отново да пътуваме свободно, да имаме възможността да се срещнем и да обсъдим как да работим заедно и да развиваме това, което правите вие в България.“, каза Петер Дрьол.
Обръщение към института и събитието, направи и Карина Ангелиева, зам. министър на образованието и науката в България. Тя ​ изтъкна подкрепата на ​ правителството ​ за проекти като GATE и даде висока оценка на работата на Института и неговия директор. “Големите данни и изкуственият интелект са сфери, които ние политиците често подценяваме. Като иновативна и модерна материя, ние често мислим, че нещата просто се случват от само себе си. Но за да развиваме този потенциал, който имаме в Европа, трябва да се създават регулации и инструменти, трябва да се инвестира в университетите и изследователските центрове, да се инвестира в хората и уменията им да работят с тези данни. Затова и плановете ни за следващия период са да инвестираме повече в партньорствата между науката и бизнеса. Тези партньорства са от голяма важност, особено в сферата на големите данни и изкуствения интелект и смятам, че в основата им трябва да бъдат човешките ресурси и уменията.“, подчерта Карина Ангелиева

Над 300 ​ участници - основно от научноизследователски институции и технологични компании - се регистрираха за събитието, за да участват в обсъждането ​ на четири основни теми в сферата на големите данни и изкуствения интелект.

Запис от форума можете да гледате тук: https://youtu.be/Nl4d-fatEq0 ​

Повече информация за панелите можете да намерите в приложения файл

GATE_Conference_Panel Information.docx 34 KB

За институт GATE:

Институтът „Големи данни в полза на интелигентно общество” (GATE) работи за интегриране и разширяване на научните постижения и иновации в приоритетни области като големите данни и изкуствения интелект на регионално и европейско ниво. GATE е съвместна инициатива между Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Chalmers University of Technology, Швеция – европейска институция с богат опит в научните изследвания, образованието и иновациите в областта на големите данни и изкуствения интелект, и Chalmers Industrial Technology, Швеция – лидер в управлението на иновациите, сътрудничеството между университет и индустрия и трансфера на технологии.

Научните изследвания и иновациите в GATE са организирани в четири стратегически приложни области – Градове на бъдещето, Интелигентно правителство, Умна индустрия и Дигитално здравеопазване.

GATE_Conference_PressRelease_11122020.docx 35 KB
Румяна Танчева Senior PR мениджър, MSL Sofia

 

относно MSL Sofia

MSL, част от Publicis Groupe, e една от най-големите мрежи за PR и интегрирани маркетингови комуникации в света. Агенцията се специализира в създаването на въздействащи PR кампании, за да постигне ефективни резултати за бизнеса и хората. Експертите в MSL са модерни комуникатори, които изграждат брандове и личности на утрешния ден, за да помогне на бизнеса на клиентите да бъде по-въздействащ. Страстта ни за PR развива това, което правим и искаме да постигнем в индустрията.

MSL Sofia е PR силата в Publicis Groupe България, една от водещите и най-големи групи на пазара.

MSL Sofia
бул.България 118, бизнес център Abacus, ет.5
София 1618, България