Преакселераторската програма на Beyond стартира с голям интерес и подкрепа от образователната и бизнес сфера

Преакселераторската програма на Beyond стартира с голям интерес и подкрепа от образователната и бизнес сфера

 

Стартъп екосистемата в България винаги е била сплотена, но обстоятелствата покрай стартирането на преакселератора Beyond дават нови индикации за посоката на развитие в предприемаческата сфера.

За поредна година преакселераторската програма на Beyond стартира през октомври месец и отново получава стотици кандидатури от млади предприемачи. Единствената разлика се оказва начинът, по който идват кандидатурите. Над 50% от тях са получени благодарение на много партньорства и сътрудничества между заинтересованите страни в сектора и не само.

Така например, основна част от готовите екипи в програмата се формират, благодарение на новото партньорство на преакселератора с фондовете за рисково финансиране, сред които Vitosha Venture Partners & Innovation Capital. На пръв поглед организациите, макар и конкурентни, показаха, че застават плътно зад екосистемата и се стараят да подпомогнат развитието на екипите, които не са успели да финансират, както и да подкрепят нови такива от преакселераторската програма.

Друг добър пример за партньорство е с „Клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването“, които спомогнаха преакслераторската програма да достигне до млади студенти по медицина. Клъстерът сам по себе си е пример, как конкурентни организации могат да се сдружат, за да повишат професионализма и осведомеността за нуждата от иновации в сектора.

Най-значим пример е този с българската образователна система, където редица университети решиха да поканят своите студенти в преакслератора, с цел създаване на предприемачески умения и нагласи сред студентите им. Част от тях дори насочиха към програмата свои докторанти с научни разработки, които целят комерсиализация на проектите си. Висши учебни заведения като Технически Университет Варна, Икономически Университет – Варна, ПУ „Паисий Хилендарски“, Медицински университет Варна, Бургаски свободен университет, Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“, СУ „Св. Климент Охридски“ и други показаха осъзнатата нужда образованието да има все по-практическа насоченост, която да е ориентирана към създаването на иновации и нови бизнес възможности за младите. ​

В резултат на тази мрежа от партньорства, Beyond стартира с близо 50 мотивирани участника, сред които предприемачи с опит, докторанти, студенти и млади професионалисти. Очакванията са в края на сезона, през април 2022 г., да останат 3-4 перспективни компании, които в последствие да бъдат финансирани от партньорите за рисково финансиране на организацията.


Допълнителна информация:

Beyond е преакселератор на JA България и дъщерната й компания The Edge: R&BD. Екипът зад проекта има над 20 години опит в обучението по предприемачество и създаването на иновативни стартъп компании. Организацията прилага модела на отворените иновации, създавайки мултидисциплинарни екипи от хора с различни опит и компетенции, които създават работещи прототипи (MVP) на идеите си. Зад организаторите седят партньори като Novartis, Citi Bank, EIT Raw Materials, ITA Group, Oracle Academy, Telelink.

 

Beyond PressRelease 15.11.docx 24 KB Beyond1.png 2 MB Beyond2.png 2 MB

 

 

относно MSL Sofia

MSL, част от Publicis Groupe, e една от най-големите мрежи за PR и интегрирани маркетингови комуникации в света. MSL предлага на своите клиенти стратегическо консултиране и креативен подход при създаването на кампании, които са интересни и стойности за публиките и водят до ефективен резултат.

MSL Sofia е агенция за PR и стратегически комуникации в Publicis Groupe България, която е лидер в комуникациите в глобален план и в България и предлага цялостен модел на работа  – от стратегическо консултиране до ефективно изпълнение, съчетавайки маркетинг и дигиталната бизнес трансформация. Publicis Groupe партнира на клиентите в тяхното бизнес развитие, като осигурява централизиран достъп до експертизата на екипите и акцентира върху персонализираните и индивидуални маркетингови решения. 

MSL Sofia
бул.България 118, бизнес център Abacus, ет.5
София 1618, България