Как се справят с личните финанси студентите у нас?

Как се справят с личните финанси студентите у нас?

84% от студентите смятат, че е необходимо изучаването на дисциплина „Лични финанси“ – показват данните от проучване, проведено сред студенти от 6 университета

Около 10% от студентите у нас управляват отлично своите пари, над 50% се справят сравнително добре, а 36% не се справят добре с този важен аспект в живота. Това показват данните от проучване на JA България и NN България, проведено сред 260 студенти в рамките на съвместен проект „Повишаване на финансовата грамотност на студентите в неикономически специалности”.

Като цяло знанието за личните финанси на студентите е на добро ниво, но се наблюдават завишени предварителни очаквания за собствената грамотност – над 70% от респондентите са очаквали да попаднат в групата на справящите се „сравнително  добре“, докато след попълване на анкетата в този сегмент реално попадат 52,5%. Проучването даде възможност да се направят любопитни наблюдения по отношение на финансовото поведение на студентите:

  • 67,5% водят бюджет на домакинството с честота на следене веднъж седмично или веднъж месечно, като няма съществена разлика между много добре управляващите парите си и останалите.
  • Сред начините на следене на бюджета водещо място заема записването в бележник (34,1%), като се наблюдава връзка между нивото на финансова и нивото на дигитална/компютърна грамотност – студентите, които се справят сравнително добре или много добре с управлението на личните финанси, използват софтуерни приложения, за да следят бюджета си. 
  • 16% от студентите, които управляват парите си отлично, отделят част от своя месечен доход за спестявания, срещу средно 13% при всички студенти.
  • 37% от всички отговорили биха спестявали, за да стартират бизнес. Най-голям е делът на студентите, които спестяват или планират да започнат спестяване за закупуване на жилище, както и за непредвидени ситуации.
  • Една от основните разлики между много добре управляващите парите си и останалите е в спестяването за пенсиониране – 73,1% от „отличниците“ в управлението на личните финанси заявяват, че понастоящем спестяват за пенсиониране (чрез пенсионен фонд/ пенсионен план, застраховка живот, заделяне на пари в банка), а същият процент за тези, които не управляват добре своите пари, е 47,9%.

Над 90% от студентите имат желание да управляват по-добре парите си, но докато при студентите, справящи се отлично и към момента, основната пречка е, че постоянно го отлагат, то при студентите, които не се справят добре с управление на парите, причината е, че не знаят откъде да започнат.

„Това налага изводa, че усилията за подобряване на финансовата грамотност на студентите са много необходими и навременни и биха дали добри резултати. Колкото по-висока е финансовата грамотност на хората в обществото ни, толкова по-успешно ще бъде цялото общество и пътят за това е през образованието“ каза Милена Стойчева, изпълнителен директор на Джуниър Ачийвмънт България.
„Проучването сред студентите показа, че равнището на финансова грамотност въздейства върху вземането на решения, свързани с управлението на личните финанси. За NN България, като партньор на проекта, това е ясен сигнал, че усилията ни да допринасяме за повишаване на финансовата грамотност на различни групи – деца, ученици в средната и гимназиалната степени на образование, студенти и възрастни – имат смисъл, тъй като съдействат за разширяване на икономическите възможности и повишаване качеството на живот.“ отбеляза Николай Стойков, главен изпълнителен директор на NN България.

14,3% от респондентите са изучавали дисциплината „Лични финанси“, въведена благодарение на усилията на проекта, а 85,7% от отговорилите не са имали досег с дисциплината през изминалата академична година.

Story image

Съвместният проект на JA България и NN България „Повишаване на финансовата грамотност на студентите в неикономически специалности” стартира в началото на 2018 г. с издаването на учебника „Лични финанси: Въведение“, разработен от екип на JA България и проф. Даниела Бобева. След това дисциплината беше въведена като избираем предмет в 5 университета в страната (Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, Русенски университет „А. Кънчев“, Пловдивски университет „П. Хилендарски“, ВУЗФ, УниБИТ), а в изследването, проведено през 2019 г. участваха 260 студенти. Сред целите на проучването са да се измери финансовата грамотност на студентите в България, както и  да се установи действителното им финансово поведение. Образователната организация JA България ще продължи проекта и през 2020 г., с подкрепата на NN България.

Вижте видео интервюта с участници в програмата

News to media JA Personal finance students JA and NN_30102019.docx 27 KB
Румяна Танчева Senior PR мениджър, MSL Sofia
относно MSL Sofia

MSL, част от Publicis Groupe, e една от най-големите мрежи за PR и интегрирани маркетингови комуникации в света. Агенцията се специализира в създаването на въздействащи PR кампании, за да постигне ефективни резултати за бизнеса и хората. Експертите в MSL са модерни комуникатори, които изграждат брандове и личности на утрешния ден, за да помогне на бизнеса на клиентите да бъде по-въздействащ. Страстта ни за PR развива това, което правим и искаме да постигнем в индустрията.

MSL Sofia е PR силата в Publicis Groupe България, една от водещите и най-големи групи на пазара.

MSL Sofia
бул.България 118, бизнес център Abacus, ет.5
София 1618, България