Институт GATE представи международния форум „Големи данни и изкуствен интелект“ 2021

Институт GATE представи международния форум „Големи данни и изкуствен интелект“ 2021

По време на събитието бяха дискутирани теми като градовете на бъдещето, дезинформацията, дигиталното здравеопазване и други

Институт GATE бе домакин на втория международен годишен форум за големи данни и изкуствен интелект – Big Data and AI Forum 2021, който се проведе на 8 и 9 декември в София. Над 30 експерти от 11 държави се включиха онлайн в 5-те панела, за да дискутират едни от най-големите теми в науката и иновациите, като „Цифрови двойници на града (Градове на бъдещето)“, „Дигитално здравеопазване“, „Пространства за данни (Data spaces)”, „Етичен изкуствен интелект“ и „Дезинформация“.

Събитието откри Анна Панагопулу, директор „Европейско научноизследователско пространство и иновации“ към ЕК, която сподели, че „Европейската комисия е горда да признае силния напредък на проекта GATE в България. Ние гледаме на него като на истински носител на промяната“.
Министърът на образованието и науката, акад. Николай Денков, изрази радостта си, че присъства отново на събитие на GATE. „Винаги съм бил впечатлен от уменията и способностите на проф. Илиева и нейния екип да сбъдват мечти. Започнаха с нещо, което беше много илюзорно в началото и го превърнаха в нещо, което има не само ясна идея и съдържание, но и буквално приема форма – формата на сградата ви, формата на вашите основни приоритети, които ще определяте в дискусиите днес и утре.“
Story image

Приветствие до форума бе получено от проф. Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, който отбеляза, че „GATE е нов институт, но за двете години на своето съществуване е успял значително да засили своя изследователски потенциал чрез привличане на висококачествени учени и млади изследователи не само от България, но и от други страни.“

Тазгодишните теми във форума сложиха фокус върху много от наболелите проблеми и предизвикателства, които срещаме не само в световен мащаб, но и на локално ниво. От разпространението на фалшиви новини и дезинформация в социалните медии, покрай пандемията от Covid-19, до това как големите данни и изкуственият интелект подпомагат разработването на аналитични модели при изследване на болестта на Алцхаймер. Един от панелите, посветен на градовете от бъдещето, представи "Цифровият двойник на града", в рамките на който могат да се събират и обработват данни, така че институциите да взимат полезни решения за град с по-чист въздух, по-добра пътна инфраструктура, дори и при строежа на детски градини. Такъв пилотен проект за България се изпълнява в момента от изследователите от GATE в район Лозенец, съвместно със Столична община.

Story image

(Подробности за панелите можете да откриете в допълнителните материали)

Проф. Силвия Илиева, директор на GATE, представи ключовите моменти от работата на института за изминалата година, като едно от големите постижения е определянето на GATE за национален хъб на International Data Spaces Association (IDSA). Като хъб, GATE обединява усилията в България в посока изграждане на национални пространства за данни в различни обществено значими сектори и тяхното интегриране в новосъздаващите се европейски такива. В тези пространства данните от публични и научни организации, бизнес субекти и граждани ще могат да се използват равноправно, безопасно и справедливо от всички участници в обкръжаващата екосистема, което ще насърчи научните изследвания и иновациите, както и ще повиши икономическия растеж и конкурентоспособност.

Story image

През 2021 година, GATE направи първа копка на своята високотехнологична сграда, която ще се помещава на над 2500 кв. м. площ. Тя ще предостави модерна научноизследователска инфраструктура за изследователите на института, а също и лаборатории, отворени за студенти и партньори за демонстрации, експериментиране и тестване на нови технологии и решения.

За една година, Институтът привлече изследователи от над 8 държави, което е 18 % от целия екип. Приоритет за GATE продължава да бъде разнообразието и приобщаването, а в момента екипът се състои от 37 човека, от които 40% жени. 29 са изследователите, които работят по различните проекти, като 30% от тях са млади изследователи. ​

Екипът на GATE работи усилено в четири изследователски области: управление, анализ, визуализация и инженеринг на данни и в четири стратегически приложни области – „Градове на бъдещето“, „Дигитално здравеопазване“, „Интелигентно правителство“ и „Умна индустрия“. GATE изпълнява три водещи пилотни проекта – пилотен проект за създаване на цифров двойник на града, за проследяване развитието на болестта на Алцхаймер и за откриване на дезинформация, както и 7 съвместни международни проекта, сред които за подобряване на терапията при Ковид, за реализиране на обясним изкуствен интелект и за обогатяване на големи данни. В рамките на изминалата година, екипът има 19 научни публикации – с 58% повече от предходната 2020 г.

Гледайте цялото събитие на:

https://www.youtube.com/watch?v=NUbMiCKhKuE


За институт GATE:

Институтът „Големи данни в полза на интелигентно общество” (GATE) работи за интегриране и разширяване на научните постижения и иновации в приоритетни области като големите данни и изкуствения интелект на регионално и европейско ниво. GATE е съвместна инициатива между Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Chalmers University of Technology, Швеция – европейска институция с богат опит в научните изследвания, образованието и иновациите в областта на големите данни и изкуствения интелект, и Chalmers Industrial Technology, Швеция – лидер в управлението на иновациите, сътрудничеството между университет и индустрия и трансфера на технологии.

Научните изследвания и иновациите в GATE са организирани в четири стратегически приложни области – Градове на бъдещето, Интелигентно правителство, Умна индустрия и Дигитално здравеопазване.

Проект BG05M2OP001-1.003-0002-C01 „Големи данни за интелигентно общество“ (GATE) на СУ „Св. Климент Охридски“ се финансира по мярката TEAMING на ​ Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и съфинансирана по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

1312_GATE Big Data and AI Conference 2021_Press Release.docx 94 KB GATE Big Data and AI Conference 2021_Pannels_131221.docx 35 KB

 

относно MSL Sofia

MSL, част от Publicis Groupe, e една от най-големите мрежи за PR и интегрирани маркетингови комуникации в света. Агенцията се специализира в създаването на въздействащи PR кампании, за да постигне ефективни резултати за бизнеса и хората. Експертите в MSL са модерни комуникатори, които изграждат брандове и личности на утрешния ден, за да помогне на бизнеса на клиентите да бъде по-въздействащ. Страстта ни за PR развива това, което правим и искаме да постигнем в индустрията.

MSL Sofia е PR силата в Publicis Groupe България, една от водещите и най-големи групи на пазара.

MSL Sofia
бул.България 118, бизнес център Abacus, ет.5
София 1618, България