GATE получи отличие за повишаване на международния престиж на България

GATE получи отличие за повишаване на международния престиж на България

Екипът на GATE получи първата си награда по време на конференцията „Хоризонт Европа – образование, иновации, научни изследвания“, която се проведе на 6 март във Варна. В събитието взеха участие еврокомисарят Мария Габриел, евродепутатът Емил Радев, вицепремиерът Томислав Дончев, председателят на УС на Фонда на фондовете Мартин Дановски, зам.-министърът на образованието Карина Ангелиева, депутати, представители на централната и местната власт, академичната общност, неправителствени организации, студенти, представители на бизнеса.

Story image
„Признателни сме за това отличие, което получаваме в началото на нашата дейност. GATE има за основна цел да създаде европейска екосистема, която да бъде мост между научната общност и индустрията. Това признание ни показва, че се движим в правилната посока за повишаване на международния престиж на България в европейското изследователско пространство.“, сподели Силвия Илиева, координатор на проекта GATE.
Силвия Илиева, координатор на проекта GATE.
Силвия Илиева, координатор на проекта GATE.

Институтът „Големи данни в полза на интелигентното общество“ (GATE) е първият център за върхови постижения в България, поел ролята на катализатор за интегриране и разширяване на научните постижения и иновации в приоритетни области като големите данни и изкуствения интелект на регионално и Европейско ниво. GATE развива научноизследователски капацитет и потенциал в тези области, като формира следващото поколение водещи учени чрез разширяване на съществуващата изследователска мрежа и установяване на дългосрочни споразумения с водещи световни организации.  Същевременно Институтът изгражда устойчива екосистема от заинтересовани страни, като се фокусира върху технологичното сътрудничество между правителството, индустрията,  академичната общност и обществените организации в посока изкуствен интелект и интелигентни модели за взимане на решения основани на данни.

Институтът е създаден в рамките на проект за изграждане на Център за върхови постижения в областта на големите данни и изкуствения интелект, финансиран по мярката Teaming Phase 2 на европейската програма за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020. Проектът е съфинансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Story image

Дирекция „Наука“ в Министерство на образованието и науката извърши преглед на българското участие в Рамковата програма, както за целия ѝ период на изпълнение до момента, така и през 2019 г. На основа на този преглед и постъпилите номинации от членовете на Националната контактна мрежа в съответните направления и в съответствие с  направените от дирекцията анализи, бе предложено   по време на церемонията по връчване на сертификати да бъдат отличени 21 организации, сред които и екипът на института GATE.


За Института GATE:

GATE е съвместна инициатива между Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Chalmers University of Technology, Швеция - европейска институция с богат опит в  научните изследвания, образованието и иновациите в областта на големите данни и изкуствения интелект, и Chalmers Industrial Technology , Швеция - лидер в управлението на иновациите, сътрудничеството между университет и индустрия и трансфера на технологии. Те са водещи организации в стратегически инициативи като “AI Sweden”, AI Research Centre, “AI Innovation of Sweden” и  Digital Twin Cities Center.

Научните изследвания и иновациите в GATE са организирани в четири стратегически приложни области – Бъдещи градове, Интелигентно правителство, Интелигентна промишленост и Дигитално здравеопазване. Те са акцент в Българската стратегия за интелигентна специализация и са идентифицирани от екипа на проекта като обществено значими сектори, в които големите данни и изкуственият интелект обединяват усилията на изследователи, предприемачи, политици, бизнес организации и граждани за изграждане на основани на знанието икономика и общество.

Press Release_GATE first award_100320.docx 33 KB

 

 

 

 

относно MSL Sofia

MSL, част от Publicis Groupe, e една от най-големите мрежи за PR и интегрирани маркетингови комуникации в света. Агенцията се специализира в създаването на въздействащи PR кампании, за да постигне ефективни резултати за бизнеса и хората. Експертите в MSL са модерни комуникатори, които изграждат брандове и личности на утрешния ден, за да помогне на бизнеса на клиентите да бъде по-въздействащ. Страстта ни за PR развива това, което правим и искаме да постигнем в индустрията.

MSL Sofia е PR силата в Publicis Groupe България, една от водещите и най-големи групи на пазара.

MSL Sofia
бул.България 118, бизнес център Abacus, ет.5
София 1618, България