Институт GATE обявява старт на лятна стажантска програма

Институт GATE обявява старт на лятна стажантска програма

Единственият по рода си институт за научни изследвания в областта на големите данни и изкуствения интелект на Балканите и Източна Европа, GATE, обявява своята първа стажантска програма.

За кого е подходяща стажантската програма?

 • Програмата е насочена към студенти в специалности информационни и комуникационни технологии, математика, статистика, софтуерно инженерство, компютърни науки и сродни специалности с интерес към научноизследователската дейност.

Подходящият кандидат притежава:

 • Силна мотивация за научни изследвания и постигане на резултати под вещо ръководство
 • Стремеж към научни открития и способност за критичен анализ, оценка и синтезиране на нови и сложни идеи
 • Разбиране на големите данни и изкуствения интелект, управлението, анализа и визуализацията на данни
 • Опит в програмиране (например Python, Java, C ++, Scala или други)

Колко време ще продължи стажът?

01.07.2020 – 30.09.2020

Стажантската програма ще бъде с продължителност 1-2 месеца, с възможност за продължаване на съвместната работа между института и студентите.

Какво е GATE?

GATE институт “Големи Данни в полза на интелигентно общество” е научноизследователски институт, създаден през 2019 г. в София, България като съвместна инициатива между СУ „Св. Климент Охридски“, Технологичен Университет Chalmers и Фондация за трансфер на иновации Chalmers Industrial Technology, Швеция. Негова мисия е да стимулира и развива научните изследвания, иновации и образование в областта на Големите данни и Изкуствения интелект в сътрудничество с правителствените организации, индустрията и обществото като цяло. GATE ще предложи привлекателна и стимулираща изследователска среда, модерна инфраструктура, включваща 3 лаборатории за иновации (Лаборатория в градска среда, Лаборатория „Цифров Двойник“ и Лаборатория за визуализация) и гъвкава платформа, интегрираща съвременни технологии за Големи Данни, Интернет на нещата и Изкуствен Интелект. GATE предоставя разнообразни възможности за кариерно развитие, насърчава изследователската свобода и осигурява максимална подкрепа на личната инициатива.

Институтът GATE се занимава с научна дейност в четири основни направления:

 • Интелигентно правителство – събиране и използване на данни в реално време от публични органи, публични регистри и други. Усъвършенстването на услугите за свободен достъп до данни с добавена стойност улесняват достъпа, навигацията, търсенето и повторното използване на данни за гражданите и ще повишат ефективността на процесите в публичната администрация.
 • Умна индустрия – за да бъдат конкурентно способни, компаниите са принудени да се превърнат в „Интелигентни предприятия“ – способни да използват данните, хората и активите си по уникални начини, които са възможни с напреднали технологии.
 • Градове на бъдещето – GATE предоставя иновативни решения, които ще позволят на града да използва технологии, данни и „Интернет на нещата” (Internet of Things, IoT), които да подпомогнат ефективното планиране на инфраструктурата и услугите и така да се подобри качеството на живот на гражданите. реалните процеси, които се случват в един град и обектите, които го изграждат, ще бъдат цифрово моделирани, за да се създаде т.нар. “Цифров двойник на града“.
 • Дигитално здраве – екипите на GATE виждат възможност за принос към здравеопазването с технологии, използващи големи данни (геномни, клинични, демографски, социални и др.), к, с цел ранно диагностициране и лечение и спомагане за осигуряването на по-добра жизнена среда. Първият пилотен проект на GATE e в областта на когнитивните заболявания.

Какво представлява стажът?

По време на стажантската програма, студентите ще имат възможност да се запознаят и максимално да се доближат до реални изследователски проекти и да допринесат за тяхното развитие. Всеки студент ще има личен ментор, който да го напътства и да му помага в старта на неговата изследователска кариера. На студентите ще бъдат възлагани индивидуални работни задачи, чрез които те ще могат да развиват своите изследователски качества. След изпълнение на задачите участниците ще получават обратна връзка, както и препоръки за подобряване на работата. Студентите ще бъдат включвани в групови дейности и дискусии, за да могат да развиват и уменията си за работа в екип, които са от голяма важност в научноизследователската  дейност.

Какво предлагаме на студентите?

 • Привлекателна стипендия
 • Практически опит във водещи научни изследвания
 • Работа в интелигентни, дружелюбни и енергични международни екипи
 • Реални проекти, задълбочено наставничество и кариерно консултиране
 • Развитие на професионални умения и компетенции в областта на големите данни и изкуствения интелект
 • Възможност да се присъединят към екипа на GATE като младши изследователи

Как се кандидатства за стажантската програма на GATE?

Всички, които имат желание да се включат в програмата, могат да изпратят своите CV-та на следния имейл адрес до 30.06.20: sylvia@gate-ai.eu


Дни на кариерата във ФМИ към СУ "Св. Климент Охридски":

Студентите, които имат интерес и искат да разберат повече за института и стажантската програма, могат да се включат във „Форум на кариерното развитие“ на Факултета по математика и информатика към СУ „Св. Климент Охридски“, за да се запознаят с института и да зададат своите въпроси.

По време на форума, студентите ще имат възможност да се запознаят с проектите, които разработва институтът, да се срещнат с изследователите, които стоят зад тях и да разберат защо GATE има нужда от млади и талантливи хора като тях.

Повече информация за форума, можете да намерите тук: https://bit.ly/3dixovr

Ако имате интерес да се включите във виртуалният панел на институт GATE, можете да го направите на 23.06 от 12:30 до 13:30, като използвате следният линк:

https://us02web.zoom.us/j/82002498688?pwd=c1E4YXlLOFgzU2lKWWdtVWFOK04rUT09

Meeting ID: 820 0249 8688

Password: 888427

и на 24.06 от 13:00 до 14:00:

https://us02web.zoom.us/j/89799159464?pwd=V2h1aW9LMzRRcUZ0czJVUzdncXdWdz09

Meeting ID: 897 9915 9464

Password: 473085

Както и в павилионите на живо:

Факултет по математика и информатика към СУ „Св. Климент Охридски“

бул. „Джеймс Баучер“ 5, 1164 ж.к. Лозенец, София

23.06, 13:00-17:00

24.06, 13:00-17:00

GATE_InternshipProgram.docx 33 KB

 

 

 

 

относно MSL Sofia

MSL, част от Publicis Groupe, e една от най-големите мрежи за PR и интегрирани маркетингови комуникации в света. MSL предлага на своите клиенти стратегическо консултиране и креативен подход при създаването на кампании, които са интересни и стойности за публиките и водят до ефективен резултат.

MSL Sofia е агенция за PR и стратегически комуникации в Publicis Groupe България, която е лидер в комуникациите в глобален план и в България и предлага цялостен модел на работа  – от стратегическо консултиране до ефективно изпълнение, съчетавайки маркетинг и дигиталната бизнес трансформация. Publicis Groupe партнира на клиентите в тяхното бизнес развитие, като осигурява централизиран достъп до експертизата на екипите и акцентира върху персонализираните и индивидуални маркетингови решения. 

MSL Sofia
бул.България 118, бизнес център Abacus, ет.5
София 1618, България