Glovo изгражда нов стандарт за социални права с „The Couriers Pledge“

Glovo изгражда нов стандарт за социални права с „The Couriers Pledge“

● Glovo се съветва с Fairwork за разработването на набор от стандарти за по-справедлива икономика на свободната практика, за служителите в платформата ● Компанията възнамерява да разгърне инициативата в до 40% от своя бизнес до края на първата половина на 2022 г., като започне с Мароко и Грузия ● Glovo се ангажира да приложи „The Couriers Pledge“ във всички страни, в които оперира, до края на 2023 г. ● Fairwork ще предостави независима оценка за определяне на ефекта от изпълнението на инициативата.

Glovo, една от водещите световни платформи за доставка на разнообразни стоки, обяви своята инициатива „The Couriers Pledge“, която представлява ангажимент на компанията да увеличава социалните права и предимства за куриерите, независимо от заетостта или работния им статус в компанията.

Инициативата „The Couriers Pledge“ е създадена с консултантската подкрепа на проекта Fairwork и установява нов набор от стандарти, които включват справедливо почасово заплащане (съобразно данните на WageIndicator за справедливите доходи и средствата за живот), подобрения в застрахователното покритие и достъп до обучения, разпоредби за безопасност и поддръжка. Компанията осъзнава, че икономиката на свободната практика представлява значителен източник на доходи за куриерите и иска да осигури равен достъп до социални права и облаги за служителите си, независимо от начина, по който работят с платформата.

Glovo възнамерява да разгърне новата инициатива в до 40% от своята бизнес мрежа до края на юни 2022 г., като Мароко и Грузия ще бъдат първите страни, включени в началната фаза. Компанията се ангажира да приложи инициативата във всички страни, в които оперира, до края на 2023 г.

По-справедливо бъдеще

Като част от ангажимента си да създаде по-справедливо бъдеще за работата и да осигури достъп до по-голяма сигурност и защита на куриерите, Glovo обещава:

  • По-справедливи печалби — Пълна прозрачност относно справедливите печалби на час за куриерите, независимо от формата на тяхната работа. Бонус за лоялни служители или еквивалентът му в почивни дни.
  • Подобрено застрахователно покритие (360º защита) — Помощ при различни видове злополуки, отговорност срещу трети страни и транспорт на стоки, както и обезщетения за отпуск по болест, отпуск по майчинство и бащинство и достъп до обезщетение „Семейни разходи“.
  • Безопасност и поддръжка (360º защита) — Комплекти за пътна безопасност, включително каски и светлоотразителни якета, които ще бъдат предоставени на всички куриери чрез Glovo Store, както и достъп до станции за ремонт и поддръжка на велосипеди.
  • Проактивно управление –– Справедлив и достъпен процес на обжалване за всички куриери, деактивирани от приложението, потвърдено от независим субект. Новосъздадените канали позволяват на куриерите да допринасят колективно за решенията, които засягат тяхното сътрудничество с платформата, и насърчават открит диалог с куриери и асоциации.
  • Грижа за общността на куриерите — Предлагат се курсове за обучение по предприемачество, управление на бизнеса, IT умения или езици, които да помогнат на куриерите да развият професионалните си умения и да напреднат в професионалния си път. В приложението е внедрен SOS бутон в случай на извънредна ситуация и е въведена антидискриминационна политика за предотвратяване на тормоз.

 

Саша Мишо, съосновател на Glovo, казва: „Докато икономиката на свободната практика отваря нови възможности, справедливо е да се каже, че това има своите предизвикателства и че се нуждае от подобрения, особено когато става въпрос за социалните права на куриерите. В Glovo винаги сме работили за това да предоставим на нашите куриери достъп до повече социални права, независимо от договорните им отношения. До 2023 г. очакваме да си сътрудничим с около 240 000 куриери по целия свят и се ангажираме да им предоставим по-добри социални права и облаги, като същевременно защитаваме автономията и гъвкавостта, които ценят. Като компания смятаме, че тази инициатива задава нов стандарт за по-справедлива икономика – такава, която има социални права и взима пример от най-добрите практики в основата си.”
Саша Мишо, съосновател на Glovo
Саша Мишо, съосновател на Glovo
Професор Марк Греъм, директор на Fairwork, каза: „Сегашното състояние на платформената икономика показва, че повечето работници в сферата нямат основни трудови права и защита. Работниците страдат от опасни условия, ниски и непостоянни доходи и бариери пред колективната организация. Glovo, като една от най-големите компании в платформената икономика, може да стане пример за лоялни практики в сектора, ако се ангажират да прилагат цялостни политики, които подобряват условията на техните работници. Fairwork не подкрепя компаниите, а предоставя независими оценки на техните политики и практики. От тази позиция, приветстваме поканата на Glovo да предоставим независима оценка на инициативата „The Couriers Pledge“ и с нетърпение очакваме да изпробваме прилагането му на място, спрямо нашите принципи за справедлива работа.“

Освен с Fairwork, Glovo си кооперира и с WageIndicator.org по отношение на стандарта на живот за всяка държава и с гаранционния щит на Qover и Chubb за застрахователно покритие.


 

За Glovo

Glovo е иновативно мобилно приложение за доставка на разнообразни стоки и една от водещите световни платформи за доставка. Основана в Барселона през 2015 г., компанията оперира в Южна Европа и ​ EEMEA. Приложението свързва потребителите с ресторанти, вериги за хранителни стоки, аптеки и магазини, куриери, и също така включва категория „Друго“, която позволява на хората да поръчват всичко, което пожелаят в техния град.

За повече информация, моля посетете: http://about.glovo.com/en/

За проекта Fairwork:

Fairwork е изследователски проект, базиран в Оксфордския университет и WZB Berlin Social Science Centre. Fairwork се ангажира да изтъква най-добрите и най-лошите практики в икономиката на платформите. Принципите на Fairwork са разработени в процес на сътрудничество, който отразява прозренията на нашата международна мрежа и гласовете на работниците по целия свят. Използвайки тези принципи, Fairwork разработва оценки за „справедливост“ за платформи. Чрез оценяването на платформите спрямо мерките за справедливост, Fairwork се надява не само да покаже какво представлява икономиката на платформите днес, но и какво може да бъде.

За повече информация, моля посетете: www.fair.work

GLOVO_Press_release_28.10.2021.docx 61 KB Glover.jpg 2 MB Sacha Michaud_Glovo.jpg 13 MB

 

 

 

относно MSL Sofia

MSL, част от Publicis Groupe, e една от най-големите мрежи за PR и интегрирани маркетингови комуникации в света. Агенцията се специализира в създаването на въздействащи PR кампании, за да постигне ефективни резултати за бизнеса и хората. Експертите в MSL са модерни комуникатори, които изграждат брандове и личности на утрешния ден, за да помогне на бизнеса на клиентите да бъде по-въздействащ. Страстта ни за PR развива това, което правим и искаме да постигнем в индустрията.

MSL Sofia е PR силата в Publicis Groupe България, една от водещите и най-големи групи на пазара.

MSL Sofia
бул.България 118, бизнес център Abacus, ет.5
София 1618, България