Диалози за по-добро образование

Диалози за по-добро образование

100 учители и директори от 20 града участваха в иновативен формат на не-конференция с представители на МОН

Във формат на „не-конференция“ протече двудневното събитие „Диалози в образованието“, което събра ключовите участници в процеса у нас – директори, зам.-директори, зам.-министър и експерти от МОН и от РУО в страната. Участие взеха зам.-министъра на образованието и науката Таня Михайлова, началникът на РУО София-град Ваня Кастрева, евродепутатът Владимир Уручев, Нина Чанева, член на постоянната Комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичния общински съвет на СО. Събитието събра представители на образователната система от 20 населени места в страната – Бургас, Варна, В. Търново, Велинград, Враца, Видин, Габрово, Дупница, Златица, Карлово, Козлодуй, Монтана, Пазарджик, Плевен, Русе, Сливен, Смолян, Сопот, София, Търговище. 

Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката се обърна към участниците в залата: „Образованието като основа на една нация, която има перспективи за развитие и достига своите цели, няма как да се случи, ако не дадем всички възможности на своите деца. И това е всъщност предприемачеството в образованието – да покажеш верния път и да достигнеш до решенията. Усещане ли е, ангажимент, или само знания, или комплекс от натрупани знания и умения? Много важни са свързващите компетентности. Искаме да имаме определение, вярното определение за STEM. Давайки нашето определение, винаги рискуваме. Нека говорим за отношения и за възможности, за това, че знанието е капитал. Ние сме много предприемчива нация в момента, защото образованието е приоритет.“  
Всички участници в не-конференцията бяха поканени да сложат своите ценности на специално създаденото Дърво на ценностите за събитието. „Приложимост и адекватност – това слагам аз тук“каза Т. Михайлова.„Това са моите приоритети и ценностите на образованието днес. Всички сме отговорни – министъра, заместник-министрите, директорите, учителите.“
Своята гледна точка в „Диалози в образованието“ сподели и началникът на РУО-София град, Ваня Кастрева: „Смелостта да идентифицираш проблема, да намериш неговото решение и чрез действия да промениш нещата – това е предприемаческият дух. Аз смятам, че профил предприемачески е част от STEM. Какво е математика – тя не е само смятане, тя е анализ, логическо мислене, критично мислене. Може ли да има добър предприемач, ако той няма такова мислене? Според мен не може. Взимането на решение изисква анализи, причинно-следствени връзки и последващи действия – това е предприемчивост.“

„Диалози в образованието“ е продължение на стартиралата през 2015 г. програма „Предприемачи на бъдещето“, инициирана от Джуниър Ачийвмънт България и евродепутата от ЕНП Владимир Уручев. Програмата обхвана пет общини в страната – Смолян, Перник, Монтана, Враца и Видин, достигайки до 90 ученици от 10 училища, които участваха в практическия курс по предприемачество на JA „Учебна компания“. 20 учители и директори от тези райони взеха участие в събитието в края на миналата седмица.

 Евродепутатът Владимир Уручев се обърна към учителите, определяйки ги като „българските мисионери на знание“. „Да бъдеш учител е не само професия, а е цяла мисия. Ваша е мисията да „запалите“ огънчето на познанието в младите хора и да им помогнете да израснат като креативни и критично мислещи личности“, допълни той. Уручев приветства възможностите, които Законът за предучилищното и училищно образование предоставя за развитие на предприемаческата среда в училище и насърчи предприемачеството да бъде възприето като хоризонтален приоритет в образователния процес – да проникне на всички нива, да се превърне в култура, в начин на живот. „Ето защо подобни иновативни формати, с участието на широк кръг партньори от образователната система, са важна предпоставка за постигане на общата ни цел – учителите да се почувстват достатъчно уверени, че имат свободата и подкрепата да развиват предприемаческата култура и начин на мислене в своя клас, в своето училище, в общността“, допълни в заключение В. Уручев.

 Чрез интерактивни сесии и формати като световно кафене, дизайн за промяна и коучинг подход „не-конференцията“ се фокусира върху важността от взаимодействие между различните участниците в образователната система и вдъхнови директорите и учителите да проявяват креативност при въвеждането на иновативни практики в клас. 

„Голям брой европейски стратегии подчертават значимостта от развиването на предприемаческата компетентност, като ключова предпоставка за успешна реализация на пазара на труда – Рамката за Ключови компетенции през целия живот, Рамката за Образование и обучение 2020, Стратегията „Европа 2020“, Европейската рамка за предприемаческата компетентност (EntreComp).  От друга страна у нас, в България, все още има до някаква степен неразбиране за същността на промените, въведени от новия в Закон за предучилищното и училищното образование. Процесът на взаимодействие между училището и образователните власти може и трябва да бъде подобрен. За тази цел трябва да се приложи холистичен подход при преподаване на технологии и предприемачество и развиване на иновативното мислене и STEM уменията в училище.“ – каза Милена Стойчева, изпълнителен директор на JA България. – Свободата сякаш все още не е осъзната в нашата образователна система от хората, които я имат. Може би трябва да се научат да си изискат това пространство и да предприемат действия, чрез които да си го осигурят.“ – допълни М. Стойчева.

През втория ден на събитието се проведе дискусия и изследване на възможностите както за по-обхватно включване на предприемачеството като предмет, така и за въвеждането на култура на предприемчивост в училищата. Фасилитатори от JA предложиха различни иновативни коучинг инструменти за колективно решаване на предизвикателни задачи, с които подкрепиха учителите и директорите в изкристализиране на идеите им за действие. Чрез методологията дизайн мислене учителите и директорите създадоха модел на желаната от тях промяна в образователната система и предложиха своята визия и личен план с какво те могат и ще допринесат лично за тази положителна промяна в кратки срокове.

 

Събития
относно MSL Sofia

MSL, част от Publicis Groupe, e една от най-големите мрежи за PR и интегрирани маркетингови комуникации в света. Агенцията се специализира в създаването на въздействащи PR кампании, за да постигне ефективни резултати за бизнеса и хората. Експертите в MSL са модерни комуникатори, които изграждат брандове и личности на утрешния ден, за да помогне на бизнеса на клиентите да бъде по-въздействащ. Страстта ни за PR развива това, което правим и искаме да постигнем в индустрията.

MSL Sofia е PR силата в Publicis Groupe България, една от водещите и най-големи групи на пазара.

MSL Sofia
бул.България 118, бизнес център Abacus, ет.5
София 1618, България