България получи резултат от 55,6% в годишния Атлас на политиките за контрацепция. Organon призовава за по-добра информираност сред обществото

България получи резултат от 55,6% в годишния Атлас на политиките за контрацепция. Organon призовава за по-добра информираност сред обществото

Оценката включва информация за достъпа до контрацептиви, консултации за семейно планиране и достъп до информация онлайн

Световната фармацевтична компания за женско здраве Organon (NYSE: OGN) адресира нуждите на жените, свързани с контрацепция и цели да допринесе за справянето с глобалната криза с нежелана бременност. Като част от усилията, Organon си партнира с Европейски атлас за контрацепция, за да разбере по-добре нуждите на жените и да може да отговори на тях. Според последните им проучвания, България има по-нисък резултат по отношение на достъпа до контрацептивни методи, в сравнение с другите европейски държави, получавайки 55,6% в общия резултат за тази година.

В днешно време, репродуктивното здраве е тема от висок обществен интерес, предвид че много държави все още не успяват да отговорят на нуждите на жените в това отношение. За периода 2015-2019 г., 29 на 1000 от бременностите на жени на възраст 15-49 години в България са били нежелани, а над 39 на 1000 от бременностите през същия период са били на деца и млади жени на възраст между 10 и 19 години. След направена оценка на правителствените политики за достъп до контрацептиви, консултации за семейно планиране и достъп до информация онлайн, България получава общ резултат от 55,6% в годишния Атлас на политиките за контрацепция, изготвен от Европейския парламентарен форум за сексуални и репродуктивни права (EPF). Резултатите показват, че България се нарежда по-ниско в класацията, в сравнение с други държави в Европа.

След направените от EFP и Organon изчисления става ясно, че разпространението на употребата на контрацептиви в България се равнява на 66% - резултат по-висок от близките съседи на страната ни, както и други европейски държави като Германия, Белгия и Холандия.

Като част от рамковия договор с НЗОК, поставянето на вътрематочна спирала се поема от държавата, но много други дълготрайни обратими контрацептиви (LARC) все още не се предлагат в страната.

“В Organon вярваме, че има критична необходимост от подкрепа и предоставяне на възможност на жените да поемат контрол върху своето репродуктивно здраве и да направят информиран избор относно своята контрацепция. Лесният достъп до точна информация може да помогне на жените да взимат информирани решения относно контрола на раждаемостта. Изчерпателната информация в подкрепа на жените при вземането на правилния избор и възстановяването на разходите за контрацепция, може потенциално да намали проблемът с нежеланата бременност“, казва Окан Исикчи, управляващ директор на Organon за Централна, Източна и Южна Европа.

В дългосрочен план, Organon работи за развиването на образованието за семейно планиране, за да повиши осведомеността сред жените относно личното сексуално и репродуктивно здраве. Чрез инициативата Act with Her, Organon призовава всички общности и индивиди да се ангажират с надеждни и доверени организации, защитници и експерти по темата за репродуктивно здраве.

Фармацевтичната компания цели да подпомогне жените и момичетата да водят по-здравословен и пълноценен живот, като се ангажира да разработва и инвестира в програми и инициативи, които да отговорят на належащите им медицински нужди, както и да разшири достъпа до продуктите на компанията за по-добро женско здраве.

За повече информация, посетете https://organoncare.bg/нашето-влияние/


За Organon

Organon е глобална здравна компания с фокус върху подобряването на здравето на жените през целия им живот. В портфолиото на компанията има повече от 60 лекарства и продукти в редица терапевтични области, съчетано с разширяващ се бизнес с биоподобни продукти и стабилен франчайз от утвърдени лекарства. Стремежът на компанията е да инвестира в иновации и бъдещи възможности за растеж в областта на женското здраве. В допълнение, Organon търси възможности за сътрудничество с биофармацевтични иноватори, които искат да комерсиализират продуктите си, като използва своя мащаб и присъствие на бързо развиващите се международни пазари.

Organon има глобален отпечатък със значителен мащаб и географски обхват, търговски възможности от световна класа и приблизително 9300 служители по целия свят, с глобална централа, разположена в Джърси Сити, Ню Джърси, и централа за региона на Централна, Източна и Южна Европа, разположена в Прага.

За повече информация посетете https://organoncare.bg/ и се свържете с нас в LinkedIn и Instagram.

За контакти:

За България:
​Мирослава Мицова (+359 894 369 711 или miroslava.mitsova@mslgroup.com)

Organon:
​Karissa Peer (+1 614-314-8094 or karissa.peer@organon.com)
​Katherine Vossen (+1 732-675-8448 or katherine.vossen@organon.com)

Organon_PressRelease_BG_final.docx 36 KB Organon.png 602 KB

 

 

 

 

относно MSL Sofia

MSL, част от Publicis Groupe, e една от най-големите мрежи за PR и интегрирани маркетингови комуникации в света. Агенцията се специализира в създаването на въздействащи PR кампании, за да постигне ефективни резултати за бизнеса и хората. Експертите в MSL са модерни комуникатори, които изграждат брандове и личности на утрешния ден, за да помогне на бизнеса на клиентите да бъде по-въздействащ. Страстта ни за PR развива това, което правим и искаме да постигнем в индустрията.

MSL Sofia е PR силата в Publicis Groupe България, една от водещите и най-големи групи на пазара.

MSL Sofia
бул.България 118, бизнес център Abacus, ет.5
София 1618, България