Агрополихим и Солвей Соди на COP28 в Дубай с единствения по рода си екологичен проект SAPHIRRE

Агрополихим и Солвей Соди на COP28 в Дубай с единствения по рода си екологичен проект SAPHIRRE

За първи път България ще участва със собствен щанд на световната климатична конференция

Водещият производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров, Агрополихим, в партньорство със Солвей Соди, ще представят България на климатичната конференция COP28 в Дубай със съвместния им проект – SAPHIRRE. Инициативата цели да създаде индустриална симбиоза между две екологично ангажирани компании за намаляването на въглеродния им отпечатък (декарбонизация). Панелът, в който двете компании ще вземат участие е с тема „Зеленият преход от изкопаеми горива и декарбонизация на индустрията“ и ще се състои на 10 декември. Той се провежда под егидата на Министерство на околната среда и водите и цели да представи най-добрите примери за зелени иновации по пътя на индустрията към климатичната неутралност.

Амбицията на Агрополихим и Солвей Соди е да оползотворяват емисиите на CO2 и технологичните отпадъци, свързани с производствата им. Двете компании прилагат иновативен подход за адаптиране на над 100-годишен процес в контекста на кръговата икономика, чрез който отпадъчните материали да се рециклират в ценни продукти с приложение в агроиндустрията и строителството. В плана е предвидено да се оползотворяват над 300 хил. тона СО2 годишно.

Солвей Соди
Солвей Соди

Проектът SAPHIRRE е най-големият и единствен по рода си в областта на химическата индустрия, затова и намери достойно място сред представителството на България, която за първи път участва със собствен щанд в глобалния екологичен форум на ООН – COP28. Инициативата, водена от двете компании, изцяло съответства на принципите на кръговата икономика и реализацията й ще допринесе за устойчивата употреба на ресурсите и намаляване на индустриалното въздействие върху климата и околната среда.

В основата си, проектът предвижда да бъдат оползотворени два отпадъчни потока от инсталациите на двете предприятия:

  • СО2 емисии, отделящи се от горивни процеси при производството на калцинирана сода в Солвей Соди, и
  • фосфогипс - неопасен отпадък от производството на фосфорна киселина в Агрополихим

до получаването на крайни продукти, които да бъдат предлагани директно на пазара:

  • амониев сулфат (за непосредствена употреба като торов продукт в земеделието или суровина за производство на други комплексни минерални торове) и
  • калциев карбонат (годен за влагане в строителството).

В допълнение към ползите на проекта, цялата енергия за процеса ще бъде осигурена от възобновяеми източници.

За технологията:

Проектът SAPHIRRE се базира на утвърдена технология за производство на амониев сулфат - т. нар. процес Мерсебург, включващ реакция на амоняк и CO2 до получаване на амониев карбонат и последваща реакция на амониевия карбонат с калциев сулфат (гипс) до получаване на два крайни продукта: амониев сулфат и калциев карбонат.

Малко повече данни:

Предвижда се производството да стартира през 2029 г., като в годишен аспект ще се оползотворяват над 300 хил. тона СО2 – това е количеството въглеродни емисии, изпускани за една година от ауспусите на всички леки автомобили, регистрирани във Варна. Цялостната инвестиция в проекта по предварителни данни възлиза на 200 милиона евро.

В рамките на една година на процес по оползотворяване ще бъдат подложени над ​ 900 хил. тона индустриален неопасен отпадък (фосфогипс), а за целите на проекта ще бъде доставен 200 хил. тона нисковъглероден амоняк годишно, за да се подсигури климатична неутралност на крайните продукти. ​ ​

От оползотворяването на отпадъчните материали в годишен аспект ще бъдат произведени 900 хил. тона амониев сулфат (минерален тор) и над 500 хил. тона калциев карбонат (за влагане в строителството).


За Агрополихим:

Агрополихим АД е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров.

Компанията е основана през 1974 г. като държавно предприятие, а през 1999 г. българската Агенция за приватизация продава 63% от капитала на дружеството. Към 2023 г. Агрополихим АД е изцяло частно дружество с българско и белгийско акционерно участие, в което работят 1000 души.

Торовият завод на дружеството се намира в Индустриалната зона на ​ град Девня, в непосредствена близост до пристанище Варна – запад и има директна връзка с националната железопътна мрежа.

За Солвей Соди:

Група Solvay присъства в България от 1997 година в 4 завода/административни обекта.

Солвей Соди, Девня, е най-големият содов завод в България и Европа за синтетично производство на калцинирана сода и най-големият европейски завод на Solvay с номинален капацитет от почти 1,6 милиона тона годишно.

Основни продукти: калцинирана сода (лека и тежка) и сода бикарбонат

Непрекъсваем режим на работа: 365 дни/година

Персонал: около 570 служители в Солвей Соди и филиали; около 700 души непряко ангажиран персонал

SaphirreProject at COP28_PressRelease_0512.docx 47 KB

 

 

 

относно MSL Sofia

MSL, част от Publicis Groupe, e една от най-големите мрежи за PR и интегрирани маркетингови комуникации в света. Агенцията се специализира в създаването на въздействащи PR кампании, за да постигне ефективни резултати за бизнеса и хората. Експертите в MSL са модерни комуникатори, които изграждат брандове и личности на утрешния ден, за да помогне на бизнеса на клиентите да бъде по-въздействащ. Страстта ни за PR развива това, което правим и искаме да постигнем в индустрията.

MSL Sofia е PR силата в Publicis Groupe България, една от водещите и най-големи групи на пазара.

MSL Sofia
бул.България 118, бизнес център Abacus, ет.5
София 1618, България